Andreas Zenthofer

Neem contact op →

Voor een eerlijke toekomst.

Mijn kinderen vragen mij soms of ons huis in toekomst onder water staat, waarom we niet met een sleepnet het plastic uit de zee halen en waarom wij niet een bom op Putin’s huis gooien. Naïeve vragen die tegelijkertijd aantonen hoe groot onze verantwoordelijkheid is om Nederland droog, schoon en veilig te houden.

Het Europees Parlement is dé plek om hieraan te werken. Mijn lange ervaring in Brussel, mijn kennis over klimaatbeleid en mijn passie voor Europa kan ik daar omzetten in krachtig en ambitieus beleid. We moeten werken aan de grote uitdagingen van deze tijd, we moeten als D66 in het Europees Parlement weer als team opereren en we moeten Europa hoog op de agenda zetten in Nederland en binnen D66. Daarvoor wil ik mij inzetten als lijsttrekker.

Als lijsttrekker houd ik een sterke binding met de maatschappij. Ik combineer graag mijn werk in Brussel met mijn gezinsleven in Den Haag. Onderhandel ik de ene dag met lidstaten, ga ik de andere dag naar het afzwemmen van een van mijn kinderen. Europese wetsvoorstellen krijgen net zoveel aandacht als mijn werk in het bestuur van de buurtvereniging. Het is nooit of of maar altijd én én wat mij betreft, want de optelsom van al deze activiteiten maakt de samenleving die ik voorsta.

Het klimaat en de natuur zijn een van de grootste prioriteiten van D66, maar helaas praten wij niet mee als het in het Europees Parlement over deze grote uitdagingen van onze tijd gaat. Daar wil ik verandering in brengen. In het Europees Parlement bestaat geen scheiding tussen coalitie en oppositie. Alleen door samenwerking kun je in Europa dingen bereiken. Ik weet hoe je taal-, grens- en fractieoverschrijdend mensen kan overtuigen en coalities kan bouwen.

“Alleen door samenwerking
kun je in Europa dingen bereiken.”

– Andreas

Maar als econoom kijk ik niet blind naar klimaatdoelstellingen of het verminderen van afval, maar ook naar de kansen die deze transitie ons biedt. Een circulaire economie kan welvaart en banen naar Nederland brengen, hierop moeten wij inzetten. Ik wil dat mijn kinderen niet alleen droge voeten houden, schoon water drinken en schone lucht inademen, maar ook een fatsoenlijk salaris kunnen verdienen.

Met een circulaire economie die draait op hernieuwbare energie houden wij niet alleen het geld in huis, maar worden wij ook minder afhankelijk van andere landen. Helaas moeten wij ons ook weer richten op het veilig houden van Nederland. Ik wil niet, zoals mijn grootvader, mijn kleinkinderen (als zij er ooit komen) verhalen uit de oorlog kunnen vertellen. Jezelf veilig houden kan alleen samen met bondgenoten, tegenover landen als Rusland sta je anders veel te zwak. De defensiesamenwerking binnen de EU wordt daarom het tweede speerpunt van de nieuwe D66 delegatie in het Europees Parlement.

Technologische ontwikkelingen gaan razendsnel en wij moeten hier bovenop zitten. Anders bepalen landen als China hoe er met persoonsgegevens wordt omgegaan. Ook grijpen we de kansen die nieuwe technologieën ons bieden. De textielindustrie is al lang verdwenen uit Tilburg, maar nieuwe bedrijven hebben zich gevestigd, gesteund door overheidsbeleid. We moeten actief beleid voeren om aantrekkelijk te blijven voor bedrijven. Goede samenwerking tussen Den Haag en Brussel is hiervoor cruciaal.

Mijn oudste zoon leert op school programmeren. Mijn generatie weet niet veel van kunstmatige intelligentie of big data, maar de gevolgen ervan zijn evident.  Door mijn leidinggevende ervaring weet ik dat je niet in alles expert hoeft te zijn. Ik wil een goed team samenstellen, mensen samenbrengen met verschillende kennis, ervaring en achtergrond. Ik ga hen motiveren met respect en ook hier staat goede samenwerking bovenaan. Samenwerking binnen de D66 delegatie, binnen het Europees Parlement, met onze fracties in Eerste en Tweede Kamer en onze volksvertegenwoordigers in het hele land.

Wil je dat wij ons in het Europees Parlement gaan richten op de grote uitdagingen van onze tijd? Wil je een lijsttrekker die een echte teamspeler is maar ook de delegatie kan leiden? Wil je een lijsttrekker die met beide voeten in de samenleving staat?
Stem dan Andreas.