Andreas Zenthofer

Neem contact op →

Titel the Green Deal 2

mei 3, 2023 | The Green Deal

Klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen van deze tijd. De gevolgen van een stijgende zeespiegel, stortbuien en droogteperiodes merken we nu al en de grote klappen moeten nog vallen. Daarom gaan wij nu aan de slag met ambitieuze klimaatplannen voor de periode na 2030. Wij moeten fors investeren om ons land toekomstbestendig te maken. Niet alleen door ons waterbeheer aan te passen, of klimaatneutrale huizen te bouwen, maar door onze hele economie klimaatbestendig te maken. Dat vraagt om een actieve overheid, grootschalige investeringen door overheden én bedrijven, en om samenwerking binnen Europa. Wordt er in Europa over klimaat en de economie van de toekomst gesproken, moet D66 aan tafel zitten. Pas dán kunnen wij de onderhandelingen en discussies beïnvloeden.  

“Als in europa over klimaat en de economie van de toekomst wordt gesproken, moet d66 aan tafel zitten” – Andreas

Moderne technologieën, grootschalige elektrificatie en kunstmatige intelligentie zijn maar een paar aspecten van de transitie waar wij mee aan de slag gaan. Het Rijk, provincies en gemeenten moeten dit uitvoeren, maar zonder ambitieus Europees beleid en duidelijke gemeenschappelijke doelen gaat de economie van de toekomst naar landen als de VS en China. De opgaven zijn te groot en de veranderingen gaan te snel om langs de zijlijn te blijven staan. Wij hebben alles in huis om de motor te worden van de nieuwe economie en de vruchten van deze transitie te plukken. Maar om innovatieve, schone bedrijven zich in Nederland te laten vestigen, moeten wij de beste kaders stellen, hier en in Europa. Zo wordt niet alleen onze lucht en water schoner, maar krijgen wij ook een duurzame economie en duurzame banen. Ik wil dat wij in Europa weer aan tafel zitten als het om klimaat gaat. Daarom wil ik mijn kennis en ervaring inzetten voor een klimaatbeleid, dat óók naar de kansen kijkt die deze transitie ons biedt.

Bekijk hier andere items over the Green Deal