Andreas Zenthofer

Neem contact op →

Klimaat

De gevolgen van een stijgende zeespiegel, stortbuien en droogteperiodes merken we nu al en de grote klappen moeten nog vallen. Het klimaat is terecht een van de grootste prioriteiten van D66. Ook in het Europees Parlement moeten wij meepraten als het over deze grote uitdagingen van onze tijd gaat, maar op dit moment gebeurt dat onvoldoende. Daar wil ik verandering in brengen.

De opgaven zijn te groot en de veranderingen gaan te snel om langs de zijlijn te blijven staan. Zonder ambitieus Europees beleid en duidelijke gemeenschappelijke doelen gaat de economie van de toekomst naar landen als de VS en China.

Wij gaan aan de slag met ambitieuze klimaatplannen voor de periode na 2030. Wij moeten fors investeren om Nederland toekomstbestendig te maken. Niet alleen door ons waterbeheer aan te passen, of het bouwen van klimaatneutrale huizen, maar door onze gehele economie klimaatbestendig te maken.

“Wordt in het Europees Parlement over klimaat en de economie van de toekomst gesproken, dan moet D66 aan tafel zitten.”

– Andreas

Dat vraagt om een actieve overheid, grootschalige investeringen door overheden én bedrijven, en om samenwerking binnen Europa. Alleen door samenwerking kun je in Europa dingen bereiken. Ik weet hoe je taal-, landsgrens- en fractieoverschrijdend mensen kan overtuigen en coalities kan bouwen. Wordt er in het Europees Parlement over klimaat en de economie van de toekomst gesproken, dan moet D66 aan tafel zitten. Pas dán kunnen wij de onderhandelingen en discussies beïnvloeden.

Nederland heeft alles in huis om de motor te worden van de nieuwe economie en de vruchten van deze transitie te plukken. Maar om innovatieve, schone bedrijven zich in Nederland te laten vestigen, moeten wij de beste kaders stellen, hier en in Europa. Zo wordt niet alleen onze lucht en water schoner, maar krijgen wij ook een duurzame economie en duurzame banen.

Mijn kennis en ervaring zet ik in voor ambitieus klimaatbeleid, dat óók naar de kansen kijkt die deze transitie ons biedt. Ik wil mij inzetten voor een EU die koploper is op het gebied van duurzaamheid. Dan plukken wij daar de vruchten én de banen van.

Andere thema’s waar ik mij voor in zet: