Andreas Zenthofer

Neem contact op →

Vrede & Veiligheid 

Een zwak leger maakt je even kwetsbaar als economische afhankelijkheid van andere landen. In een wereld waarin de VS zich langzaam van ons afwendt, waarin China steeds assertiever wordt en Rusland oorlog tegen buurlanden voert, is een sterk en verenigd Europa noodzakelijk.

De Europese Gemeenschappen waren een antwoord op eeuwen van Europese oorlogen. Oorlogen waarin ook mijn opa’s moesten meevechten en waar mijn vader als vluchteling uit kwam. Na de Tweede Wereldoorlog kwam het verlangen om dit voor altijd achter ons te laten.

Europese samenwerking op kolen, staal en landbouw bleek pas het begin en al snel werd op meer gebieden samengewerkt.

“In een wereld waarin de VS zich langzaam van ons afwendt, waar China steeds assertiever wordt en Rusland oorlog tegen buurlanden voert, past maar één krachtig Europees antwoord: méér samenwerken.”

– Andreas

Een gemeenschappelijke markt en handelsbeleid vormen de motor van onze economie. Toch zijn we er nog lang niet. De EU moet zich kunnen verdedigen tegen economische chantage en laten zien dat zij niet buigt voor agressie. Het versterken van internationale handel, aangaan van handelsverdragen met sterke duurzaamheidsafspraken én een circulaire Europese economie zorgen voor een hoger welvaartsniveau en een weerbare economie.

Decennia van vrede en voorspoed maken vrede en veiligheid nog niet vanzelfsprekend. Zoals de oorlog tegen Oekraïne ons duidelijk maakt: voor vrede en veiligheid moeten wij ons dagelijks blijven inzetten. Om Nederland sterker te maken wil ik mij namens D66 inzetten voor een ambitieus Europees beleid op militair, economisch en technologisch gebied.

Andere thema’s waar ik mij voor in zet: